ÖVRIG RESEINFORMATION

Här hittar du en del information som kan vara bra att känna till inför din bokning. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post för alla frågor gällande resan.

Telefon: 0470-466 40
Mail: info@zoomfotoresor.se
Webb: www.zoomfotoresor.se

First Class Travel är arrangör av Zoom Fotoresors resor och har därigenom ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Boka en resa eller en workshop

Vill du boka en resa eller en workshop når du oss på telefon, mail eller via vår webb. När du har bokat skickas en bokningsbekräftelse som är en bindande bekräftelse för arrangemanget. Så snart minimiantalet för resans genomförande är uppnått skickas en anmälningsavgift samt kostnader för eventuellt avbeställningsskydd och reseförsäkring från Zoom Fotoresor/First Class Travel.

Om du är själv och bokar en reser där du kan tänka dig att dela rum med en annan deltagare och det i slutändan inte blir någon som bokar samma upplägg kommer enkelrumstillägg att utgå. Enkelrumstillägget finns angivet under respektive resa/workshop.

När du får din bokningsbekräftelse är det viktigt att kontrollera att namnen på samtliga deltagare är korrekt stavade i enlighet med passet. Detta är speciellt viktigt om din bokning innefattar flyg eller visum. Om namnet du uppgett vid bokning avviker från namnet i passet, och du vill ändra det efter det att biljetten är utskriven, tillkommer alltid ändringsavgifter från flygbolaget eller kostnad för en ny biljett. Vissa flygbolag tillåter inte ändring av namn, inte ens enskilda bokstäver.

OBS! Flygbiljetten kan ej ombokas eller avbokas efter biljettering.

Betalning

Anmälningsavgiften betalas enligt anvisningar på bokningsbekräftelsen och dras av vid slutfakturering. Resterade belopp betalas enligt anvisningar på bokningsbekräftelsen. För arrangemang där grundpriset understiger 1 000:- faktureras hela beloppet i samband med bokning. Betalning sker via bankgiro.

Ändringar / avbokning

Vid ändring av redan gjord beställning tidigare än 45 dagar före avresa, debiteras ett arvode om SEK 250 vid varje ändringstillfälle plus eventuella leverantörskostnader. Vid ändring senare än 45 dagar före utresa, debiteras ett arvode om SEK 750 vid varje ändringstillfälle plus eventuella leverantörskostnader.

Vid avbokning av resan tidigare än 90 dagar före avresan återbetalas anmälningsavgiften.

Vid avbokning av resan mellan 89-60 dagar före avresan betalas anmälningsavgiften samt eventuella leverantörskostnader som avbokningskostnad.

Vid avbokning av resan mellan 59-30 dagar före avresan, betalas 50 % av resans pris samt eventuella leverantörskostnader som avbokningskostnad. 

Sker avbeställning därefter erläggas 100 % av resans pris som avbokningskostnad.

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

Biljetter och färdhandlingar

Senast fyra veckor innan avresa sänder vi ut dina färdhandlingar. Färdhandlingarna innehåller flygbiljetter, värt att veta innehållande praktisk information om resmålet, utrustningslista, information om visum, vaccinering, litteraturlista samt nödvändiga telefonnummer.

Programupplägg, flygtider och anslutning

Programmen kan komma att ändras av praktiska eller logistiska skäl, allt för att ge bästa behållning av resan/workshopen. Flygtider är alltid preliminära och kan utan förvarning justeras utav flygbolagen. Tänk på detta vid bokning av eventuell anslutning av tåg eller flyg. Se till att ha god tidsmarginal och boka av- och ombokningsbara biljetter. Detta då ingen ersättning för kostnad i samband med flygtidtabellsförändring utgår.

Valutakurs och prisändring

Våra resor är baserade på olika valutor och valutakurser. Den aktuella valutan och kursen som använts vid kalkylering av respektive resa  finns angivet på prissida. Skulle valutan gå upp/ner i förhållande till kalkylkursen kommer ett valutatillägg/valutaavdrag att utgå.

En resas pris kan förändras om kostnadsökningar skett på grund av ändrad flyg- eller lokala skatter eller andra prisökningar som ligger utanför vår kontroll. Prishöjningen meddelas innan resan slutbetalas.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig från avbeställningskostnader vid akut sjukdom genom att teckna ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet via Solid Försäkringar gäller endast vid sjukdom och måste tecknas i samband bokning. Resans pris får max vara 40.000:- för att det skall gå att teckna avbeställningsskydd. Läkarintyg krävs vid avbeställning. Pris för avbeställningsskydd beräknas på resans totalpris.

OBS! I en del hemförsäkringar ingår avbeställningsskydd. Kontrollera detta innan du bokar ett extra avbeställningsskydd.

Reseförsäkring

Deltagare som inte har reseförsäkring via sin hemförsäkring kan teckna en separat reseförsäkring i samband med bokning. Pris för reseförsäkring komplett varierar från resa till resa beroende på resans pris.

OBS! I många hemförsäkringar ingår reseförsäkring. Kontrollera detta innan du bokar en speciell reseförsäkring.

Visum

Till vissa länder krävs visum. Om så är fallet måste dessa sökas antingen på respektive ambassad, på landets visumservice eller via nätet. Ansöka om visum är inte alltid en enkel process för den som är ovan. För att förenkla detta för dig har vi valt att samarbeta med Visumpartner när det gäller att hantera visum till olika länder. Visumpartner har bra upparbetade rutiner och lång erfarenhet inom visumhantering till samtliga länder och har förenklat den annars ganska tidskrävande processen för dig. Visumpartners uppgift är att kontrollera alla visum handlingar så att ansökan är komplett innan de lämnar in på ambassaden. Saknas det något dokument så kontaktar de dig för komplettering, mindre fel justerar de själva. De betalar för ambassad avgiften vid inlämning och håller er uppdaterade om vart i processen visumet befinner sig via e-post. När visumet är klart hämtar de upp passet och kontrollerar så alla uppgifter i visumet är korrekta, därefter får ni tillbaka passet per post.

Inför varje resa där visum krävs kommer du att få ett utförligt dokument med de uppgifter och de dokument som respektive land kräver. Du kommer även att få ett ansökningsformulär på svenska och tydliga information om hur du fyller i dokumentet.

För mer information om Visumpartner se; www.visumpartner.se

Inställande av resa / workshop

Zoom äger rätten att inställa resa/workshop innan genomförande, på grund av för få deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. I ett sådant fall återbetalas inbetald kostnad. Zoom är dock ej skyldig att ersätta för utgifter såsom, anslutningstransporter, visumkostnader eller annat som ej ingår i resans pris.

Arrangör / Resevillkor

First Class Travel i Höllviken är arrangör av de Zoom-arrangemang som omfattas av resegarantilagen. First Class Travel har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Resevillkor följer därmed bestämmelserna i Lagen om Paketresor.

Rabatter vid bokning av partnerresor

OBS! Rabatter från olika partners kan ej kombineras vid bokning av en resa eller workshop.