Zoom Fotoresor och Kamera & Bild presenterar årets inspirerande fotodagarmed några av Sveriges bästa fotografer i Stockholm & Göteborg

STOCKHOLM

17 november

GÖTEBORG

 1 december

 

Zoom Fotoresor och Kamera & Bild presenterar årets inspirerande fotodagar med några av Sveriges främsta fotografer i Stockholm & Göteborg

STOCKHOLM

17 november

GÖTEBORG

 1 december